Ištikimųjų širdžių judėjimas (esantiems santuokinėse krizėse)

Ištikimųjų Širdžių judėjimas, yra skirtas sutuoktiniams, kurie yra priėmę santuokos sakramentą, bet turi tam tikrų sunkumų santuokoje: yra noras išsiskirti, nesutarimai, atsiskyrimas ar net skyrybos. IŠJ tai ištikimybė vienas kitam ir Dievui, ir palaiminimas saugojant santuokos sakramentą, net beviltiškose žmoniškajam supratimui situacijose. Maldoje yra raginimas kasdieną melstis: gailestingumo vainikėlis, rožinis, Šv. Mišios, ugdyti pasitikėjimą, ypač meldžiantis už savo sutuoktinį (sutuoktinę), brandinti save, kaip asmenybę, savo emocijas, nuotaikas.
 
 
Sąlygos tapti šio judėjimo nariais
 

  • sutikti su visais teiginiais pasiaukojimo maldoje
  • būti malonės stovyje (atlikti išpažintį)
  • priimti Šv. Sakramentą
  • atkalbėti aktą ir maldą (ir tai daryti kasdieną)
  • priiminėti sakramentus ir melstis kadien tomis pasiūlytomis maldomis
  • pranešti ir parašyti prašymą apie tai adresu: R. Kalantos 38, Kaunas; vardas, pavardė, gimimo metai, adresas. Būsite įtraukti į Ištikimųjų Širdžių Knygą ir bus meldžiamasi už jūsų apsisprendimą.

 
Pasiaukojimo aktas Nekaltosios Šv. Mergelės Marijos širdžiai
 
Renkuosi Tave, šiandien, Marija, viso dangaus akivaizdoje, savo Motina ir Valdove. Visišku atsidavimu ir meile pavedu ir pašvenčiu Tau savo kūną ir sielą, visą savo vidinį ir įšorinį gėrį, o taip pat visus nuopelnus gerų darbų, o taip pat nuopelnus esamųjų ir būsimųjų gerų darbų. Tau visiškai palieku visišką ir pilną teisę naudotis manim, kaip savo pavaldiniu, ir taip pat viskuo, kas man priklauso, beatodairiškai , pagal Tavo norą, didesnei Dievo garbei dabar ir per amžius .Amen
(Šv. Liudvikas Marija Grignionas Monfortietis) (asmeninei maldai)
Pasiaukojimo malda Viešpačiui Jėzui ir Dievo Motinai
Viešpatie Jėzau, Tau pavedu savo santuoką.
Dėkoju, kad mus sujungei, kad padovanojai mus vienas kitam ir sutvirtinai mūsų sąjunga santuokos sakramentu, bet vis dėlto dabar mūsų santuokai reikia išgijimo. Atiduodu Tau, Viešpatie, savo sielą ir kūną, savo atmintį ir protą. Prašau išmokyk mylėti žmoną (vyrą) ir vaikus meile, kuri ateina nuo Tavęs. Jėzau Kristau, duok mums abiems skaisčią širdį, kaip Tavo.
Duok man laikytis ištikimybės sunkioje situacijoje ir duok man malonę, kad galėčiau atleisti savo žmonai (savo vyrui) visus sužeidimus ir skriaudas. Kad neprarasčiau susitaikinimo vilties (atsiskyrimo, skyrybų atveju).
Apvalyk mano mintis, kad pasilikčiau ištikimybėje ir meilėje. Tegu man padeda dažnas dalyvavimas Šv. Mišiose ir To Švenčiausiojo kūno priėmimas, taip pat kasdieninė rožinio malda ir Dievo gailestingumo vainikėlis, o kiekvienas sunkus nuopolis bus išpažintas atgailos sakramente.
Duok, kad nuolat tvirtėčiau santuokos sakramento malone.. Viešpatie Jėzau, būk mano gyvenimo vienintelis Viešpats. Mokyk mane, sumanumo kontroliuoti savo seksualinius norus ir emocijas, kad mano meilė žmonai (vyrui) būtu pastovi ir ištikima net iki mirties, kaip ir sutuoktuvių dieną.
Apvalyk mano meilę, nuo bet kokio egoizmo, kad visada sugebėčiau atleisti, neslėpčiau įžeidimų ir mokėčiau ir mokėčiau melstis už save. Pasižadu neskaityti, nepirkti ir nežiūrėti spaudos, programų nei filmų pornografinio turinio, kad išlaikyčiau skaisčią širdį. Prašau, Tavęs, Viešpatie, pagalbos, kad vengčiau visko, kas daro priklausomą, pavergia ir ragina daryti blogį. Amen.
Marija, mano Motina, vesk mane tikėjimo keliais pas vienintelį meilės šaltinį mūsų santuokoje – prie Jėzaus, kad visada Juo vilčiausi ir tikėčiau.
Apie ketinimą įsijungti į šį judėjimą  prašome atsiūsti prašymą su tiksliu vardu, pavarde, adresu, tel. numeriu. Būsite pažymėti sąrašuose ir gausite judėjimo pažymėjimą  adresu: R. Kalantos 38, Kaunas, Ištikimųjų Širdžių Judėjimas

Similar Posts