? Kviečiama maldai, renkami parašai ir liudijimai apie t. Stanislovą Dobrovolskį OFMCap

Krokuvos kapucinų provincijos paraginimu pradėti rinkti parašai ir liudijimai, kurie patvirtintu ir liudytu  t. Stanislovo Dobrovolskio OFMCap gyvenimo šventumą, jo dorybes, krikščionišką herojiškumą ir jo užtarimu patirtas malones. Yra kuriama t. Stanislovo draugija ir steigias maldos grupės t. Stanislovui atminti. Kiekvieno mėnesio 23d. kviečiame melstis paminint t. Stanislovą Dobrovolskį, meldžiantis už Lietuvą ir jos išlikimą. Norintys pasirašyti ir paliudyti galita kreiptis į Paulių kapucinų vienuolyną, adresu: Jurbarko raj. Paulių km. Žvejų 15.
El. pšt. : tomekpilch@gmail.com; mob. Tel. 869416407.

Similar Posts