Kard. Robertas Sarah. Tylos Dievas

Prieš Dievą tyloje, tampame ramūs ir nuolankūs širdimi. Perskverbia mus Dievo tyluma ir nuolankumas, ir ateiname į tikrą pokalbį su Juo. Nuolankumas yra sąlyga ir pasekmė tylėjimo. Tylai yra reikalinga tyluma ir nuolankumas, ir tuo pačiu metu ji atveria toms dviem ypatybėms. Nuolankiausia, tyliausia ir labiausiai tylinti iš visų esamų būčių, tai yra Dievas. Tylėjimas yra vienintelis būdas, įeinant į didįjį Dievo slėpinį. Esu tikras, kad tylėjimas yra Dievo išlaisvinimas, kuris jungia žmogų ir pastato pačiame jį centre pačio savęs, Dievo slėpinio gelmėse. Tyloje žmogus yra apsupamas dievybės, o pasaulio judėjimas neturi jokios galios jo sielai. Tyloje išeiname iš Dievo ir ateiname pas Dievą.
 
Pagal Kardynal Sarah, Nikolas Diat, Moc Milczenia, Warszawa, 2017. Parengė V.T.

Similar Posts