Br. Vincentas. Apaštalo šv. Pauliaus jubiliejiniams metams

Daug švenčiama įvairių jubiliejų. Tai gimimo, sukakčių, įkūrimo ir kt. Šis jubiliejus išskirtinis ne tik Bažnyčios, bet ir žmonijos istorijoje. Šv. Paulius turėjo nepaprastą įtaką ne tik krikščionybei, bet ir visam pasauliui.
Kuo šis paprastas Mažosios Azijos gyventojas Saulius nusipelnė? Jo perkeistas vardas – Paulius,  skamba visuose kontinentuose ir ne tik tarp krikščionių. Apaštalas šv. Paulius gimė Tarse (Turkija) maždaug prieš du tūkstančius metų. Užaugo pamaldžioje ir turtingoje žydų šeimoje, kuri veikiausiai vertėsi turtingu verslu – palapinių pynimu, kurių reikėjo piemenims, ganantiems bandas. Jis buvo fariziejus, uolus Šv. Rašto tyrinėtojas ir vykdytojas, sėmėsi Šv. Rašto paslapčių net pas garsųjį Rabiną Samalielį. Tikėjimo uolumo vedamas persekiojo pirmuosius krikščionis. Paulius saugojo rūbus tų žmonių, kurie akmenimis užmušė pirmąjį kankinį šv. Steponą. Bet jį išgarsino ne krikščionių persekiojimai. Vienas svarbiausias įvykis jo gyvenime  – tai susitikimas su Kristumi, kuris įžengė į jo gyvenimą, perkeitė Paulių. Prie Damasko vartų Paulius nublokštas nuo žirgo, pasirodžius akinančiai šviesai, išgirdo žodžius „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“.
Autentiškas susitikimas su gyvuoju Jėzumi padaro jį perkeistą, žymų ir tvirtą krikščionį, kuris net atidavė savo gyvybę už Jėzų. Degdamas meilės liepsna Jėzui ir visiems žmonėms, nepaisydamas nuplakimų, apmėtimo akmenimis, dviejų laivų sudužimo, jis nešė, sėjo pasaulyje gerosios naujienos daigus, atlikdamas tris mesijines keliones, kurios siekė Makedoniją, Graikiją, manoma, kad buvo nukeliavęs net iki Ispanijos. Teigiama, kad šv. Paulius parašė keturiolika apaštalinių laiškų. Tikėtina, kad jų buvo ir daugiau. Šie laiškai atveria krikščionims Kristaus pažinimą,  tikėjimo lobius, kad jie būtų laimingi ir išganyti.
Pats šv. Paulius išpažįsta: „Aš iš tikrųjų visa laikau nieku, palyginti su Kristaus, mano Jėzaus, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiaus Kristų ir būčiau Jame…“ (Fil 3,8). Tai jo tikėjimo išpažinimas, kai tiesa perkeičia gyvenimą, padaro pilną prasmės ir išpildymo. Lemtingas susitikimas su Jėzumi, Jo malonės visagalybė ir gyvenimo perkeitimas, Jėzaus pažinimas įvedė Paulių į tikriausio gyvenimo etapą.ta žinia jis norėjo pasidalinti su visais .
Apaštalo šv. Pauliaus metai paskelbti Katalikų  bažnyčioje išryškina koks svarbus yra žmogui Evangelijos skelbimas ir jos priėmimas, Kristaus naujienos, jog Dievas jį myli ir nori, kad jis būtų laimingas, t.y. išganytas.

Similar Posts